Psikolojik Testler

Wisc-r Zeka Testi
Samsun’da Uzman Psikolog kadrosuyla profesyonel çözümler üreten Güneş Psikolojik Danışmanlıkta uzman pedagog eşliğinde yapılan, wisc-r zeka testi Bireylerin Zihinsel Performanslarını Belirlemek Amacıyla Uygulanan Bireysel Zeka Testidir. 

6–16 Yaş Grubuna Yönelik Bir Testtir. Test, Sözel ve Performans Olmak Üzere İki Bölümden, Her Bölüm de Bir Yedek, 5 Ana Test Olmak Üzere Altı Testten Oluşmaktadır. Test Sonucunda Bireye Ait Sözel, Performans ve Genel Olmak Üzere Üç Zeka Bölümü Elde Edilir.

Peabody Alıcı Dil Yaşı
2,5 ile 18 Yaş Arasındaki Çocukların Alıcı Dil Yaşını Ölçer. Konuşma Gecikmesi Olan, Otizmli, Zihin Engelli Çocukların Alıcı Dil Yaşını ve Bu Çocukların Sözel Zekalarını Ölçmeye Yardımcı Olur.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
5-6 Yaş Arasındaki Çocuklara Uygulanabilen, Çocuğun İlkokula Başlamaya Hazır Olup
Olmadığını Ölçen, Bir Okul Olgunluk Testidir.

Ankara Gelişim Envanteri
0 – 6 Yaş Aralığında Olan Çocukların, Zihinsel Gelişimlerinin Yaşına Göre Ne Düzeyde Olduğunu Tespit Etmek Amacıyla Kullanılır. Bu Test, Toplam 154 Madde ve 4 Alt Testten Oluşur: Temel Olarak, Çocuğu Yetiştiren Kişiye Uygulanır. Çocuğun Genel Gelişim Düzeyi Hakkında Doğru Bilgilere Ulaşılmasını Sağlayan Kapsamlı Bir Testtir

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
16 Yaş ve Üzerindeki Bireylere Uygulanabilir. Bireyin Kişisel ve Toplumsal Uyumunu Objektif Olarak Değerlendirmeyi Amaçlayan Bir Testtir. Bu Test Temel Olarak 3 Geçerlik (Yalan, Sıklık, Düzeltme) Alt Testi ve 10 Klinik Alt Testten (Hipokondriazis, Depresyon, Histeri, Psikopatik Sapma, Kadınlık-Erkeklik, Paranoya, Psikasteni, Şizofreni, Hipomani, Sosyal İçedönüklik) Oluşmaktadır.

Tematik Algı Testi (TAT)
Murray ve Morgan Tarafından Geliştirilen Bu Test, Üzerinde Genellikle İnsan Figürlerini İçeren ve Hikâye Oluşturmaya Uygun 30 Adet Karttan Oluşur. Kartların Her Biri Farklı Kişisel ve Kişiler Arası Güdülenmeyi Uyarabilecek Özelliktedir. Bu Kartlardan Yaklaşık 10 Tanesi Uygulanacak Olan Bireyin Yaş, Cinsiyet ve Olası Sorununa Bağlı Olarak Seçilir. Bireyden Her Kart İçin Konusu Olan Bir Hikâye Anlatması İstenir. Hikâyelerin Hepsi Göz Önüne Alınarak Bireyin Genel Tutumları ( Anne-Baba, Otorite Figürleri, Başarı v.s), Değerleri( Dine Karşı, İnsanlara Karşı v.s), Duyguları Hakkında Bilgilere Ulaşılabilir.

Çocuk Algı Testi (CAT)
Bellak(1993) Tarafından Geliştirilmiştir. Bu Testte Psikoseksüel Gelişim Dönemlerindeki Temel Çatışmaları Yansıtacak Figürler Kullanılmıştır. 3-10 Yaşlar Arasındaki Çocuklara Uygulanmaktadır.

Cümle Tamamlama Testleri
Bu Testlerde Uyaranlar Çeşitli Yerleri Yarım Bırakılan Cümlelerdir. Bu Cümlelerde Verilen Uyaranlar Genellikle Bireyin Kişiliği ve Kişiler Arası İlişkilerine Dair Bilgilerin Çoğunlukla Yansıtma Mekanizmasını Kullanarak Elde Edilir.

Aile Çiz Testi
Aile İlişki Dinamiklerini ve Çocuğun Aile İçinde Kendini Nasıl Gördüğünü ve Ailesini Nasıl Algıladığını Değerlendiren Bir Testtir.

Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R)
Çeşitli Psikiyatrik Belirtileri 9 Grupta, 5 Dereceli 90 Maddeden Oluşan Bir Testtir. Alt Ölçek Olarak Yapılandırılan Dokuz Grup; Somatizasyon, Obsesif-Kompulsif Özellikler, Kişiler Arası İlişkilerde Huzursuzluk, Depresyon, Anksiyete, Öfke-Düşmanlık, Fobik Anksiyete, Paranoid Düşünce, Psikotizmdir. Ayrıca Yeme Bozukluğu ve Diğer Bazı Maddeleri de Toplayan Ek Bir Alt Ölçeği de Bulunmaktadır.

Beck Depresyon Envanteri
Depresif Belirti ve Tutumu Değerlendiren 21 Maddelik Bir Testtir. Tedavinin Takibinde ve Değerlendirilmesinde Kullanılmaktadır. Depresyon Şiddetini Göstermektedir.